Vanuit de filosofie waarmee ik werk als natuurgeneeskundig therapeut zal door de cliënt worden aangegeven welke van de vijf natuurgerichte principes in disbalans is en herstel behoeft.
Hieronder een greep uit de technieken die worden toegepast, onderverdeeld naar principe.


Energie

Reiki is overdracht van (universele levens-)energie via handoplegging.
Alle chakra’s kunnen onafhankelijk van elkaar worden behandeld of met elkaar worden verbonden en geharmoniseerd.
De twaalf meridianen en acht extra meridianen zijn energiebanen in het lichaam die corresponderen met organen, lichaamsfuncties en genetische belasting. Als zich een hapering in de energiebaan voordoet dan zal er stagnatie in fysieke vorm ontstaan. Door de doorstroming van de meridianen op gang te brengen, breng je de energie terug in het lichaam.


Prikkeloverdracht

Het zenuwstelsel is een van de communicatienetwerken van het lichaam. Bij BodyTalk kunnen we werken aan een specifiek gebied binnen de hersenen, maar ook aan een zenuwbaan of binnen een bepaald gebied (orgaan, endocrine en/of lichaamsdeel).
We gebruiken een techniek (cortices-techniek), waarbij we de afzonderlijke hersenkwabben stimuleren voor betere samenwerking (communicatie en circulatie) tussen hersengebieden, om concentratie en mentaal vermogen te vergroten, voor algehele lichaamsontspanning en afname van de response op stressfactoren.
De zintuigen nemen alle informatie van omgevingsfactoren op. De synchronisatie en integratie daarvan kan verbetering behoeven. Het kan ook zijn dat er te sterke of te zwakke filters aanwezig zijn, waardoor te weinig of te veel informatie binnenkomt.


Drainage

We maken gebruik van lymfedrainage-techniek om het lichaam te stimuleren afvalstoffen daadwerkelijk af te voeren. Om op celniveau het afvoeren van afvalstoffen te stimuleren maken we gebruik van hydratatie-techniek. Voorts kan door verbetering van de ademhaling het lichaam geholpen worden om (sneller) een blokkade te signaleren.
Drainage wordt ook toegepast op geestelijk niveau, ter stimulering van het vermogen om zowel emoties en actieve herinneringen als denkpatronen los te laten.


Voeding

We weten inmiddels dat ons lichaam zowel uit cellen, als uit microbiomen bestaat, die in symbiose samenleven. De microbiomen in onze spijsvertering hebben bijvoorbeeld invloed op onze nutriëntenabsorptie, waardoor we de energie, vitaminen en mineralen in onze voeding maximaal benutten. Bij BodyTalk passen we een techniek toe die opname optimaliseert en eventuele intoleranties of allergieën minimaliseert.
Vanuit het perspectief van de vijf-elementenleer is lucht voeding voor lichaam en geest. BodyTalk past ademhalingstechnieken toe waarmee het vermogen om zuurstof op te nemen wordt bevorderd.


Psyche

Alles heeft een bewustzijn en een specifieke (levens)taak. Of het nu gaat om een orgaan of de gehele mens. Elke ervaring wordt onderdeel van het bewustzijn. Onze overtuigingen en filters domineren onze denk- en gedragspatronen en daarmee onze interpretatie van de ervaring. Bij BodyTalk maken we gebruik van technieken om ons op die specifieke (levens)taak te concentreren en om die overtuigingen en filters te neutraliseren.

Natuurgeneeskundig Therapeut
Oude Vest 105 A
2312 XV Leiden

+31 (0)6 53 81 93 18

irma@bodytalksystem.nl